Prisen deles ut på torget etter paraden 7. september.