Årets Skeivå Kaktus går til den eller de som har et alvorlig forbedringspotensiale når det kommer til sine holdninger, eller sitt forhold til skeive.