ALL TOMORROW'S PARTIES - Brynjar Åbel Bandlien

Et fysisk foredrag av og med Brynjar Åbel Bandlien

All Tomorrow's Parties tar for seg hvordan hiv og Aids påvirket den norske dansen på 80- og 90-tallet. Flere norske dansere ble smittet av viruset, levde med hiv og døde av Aids. Men hvem var de? Hvordan danset de? Og ikke minst; hva ville de ha danset dersom de ikke hadde gått bort?